MEDmeetsTECH on Facebook
MEDmeetsTECH on Twitter
LANG.png" alt="" class="img-responsive" />

CONFERENCE

MEDmeetsTECH is a second edition of one day long conference that creates a bridge between the worlds of medicine and technology. Nowadays, bright inventions of engineers change the world as we know it by enabling us to do more and experience more. MEDmeetsTECH would like to bring everyone’s attention to what is happening in the medical field. Wearables, big data, personalised prosthetics or simple applications that help us be fit or stay healthy… and that is just the beginning!

The main aim of MEDmeetsTECH is to create a space for people with different skills to discuss, exchange experiences and build connections. We believe that enabling cooperation between medics, technology experts, engineers and inventors will result in projects that may help regular people to live a better life.

The presence of investors and entrepreneurs will allow the transfer of ideas to market product. Participants will learn how to approach medical market, get to know main regulations and discover how to acquire funds. An important part of conference will be presentation of successful startups and medical projects.


 

SPEAKERS

Genta Kondo

Konstruktor protezy Hackberry, członek NGO Mission ARM Japan,  Japonia.

Genta Kondo jest członkiem NGO Mission ARM Japan ( http://www.mission-arm.jp/), pracuje w Sony. Genta ukończył Engineering University of Tokyo, studiował na University of California, Berkeley. Pasjonuje się cybernetyką, robotyką oraz biznesem.

Konstruktor znanej protezy ręki Hackberry.   Skonstruowana przez Genta i jego zespół proteza to bioniczna ręka, umożliwiająca wykonanie wielu prezycyjnych ruchów i powrót pacjenta do praktycznie pełnej sprawności fizycznej. Jest alternatywą dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup klasycznych protez, których koszt dochodzi do kilku tysięcy dolarów. Proteza dostępna jest za ok 300 dolarów.


Temat wykładu:

HACKberry: Open-sourced 3D-printable Bionic Hand

Noemi Malska

Member of the Board (COO) HiProMine S.A.

Noemi is a strategic mindset, global connector & business developer with an ability to control complex systems. She gathered experience in investments and in international business during her contract at the Federation of Israeli Chambers of Commerce (Tel-Aviv) and as an expert at the seed fund Startup HUB Poland.

MA in Business Information Systems and graduate from European Academy of Diplomacy. Experienced in business development, legal management and finance.

In business she follows ethics, clear rules of the game and win-win strategy.


Temat wykładu:

How to acquire funds & how to prepare professional investment presentation.

Jacek Rozum

Tegoroczny absolwent farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Alumn III edycji projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia”. Szczególnie zainteresowany innowacjami w świecie medycyny oraz farmacji. Zawodowo związany z obszarem badań klinicznych nad innowacyjnymi lekami. Obecnie zajmuje się zarządzaniem danymi klinicznymi w międzynarodowej firmie CRO. Zdobył również doświadczenie w zakresie rejestracji produktów leczniczych. 


Temat wykładu:

Raport - telemedcyna w Polsce

Bartosz Rajewski

Engineer, looking for new tech solutions. GRaduate from Poznan University of Technology and Poznan Economy University. At vBionic (http://vbionic.com) Bartosz works on advanced prosthetic for uper limb. pracuje nad zaawansowaną protezą kończyny górnej. Awarded during Infoshare 2016 as most innovative idea. vBionic will represent Poland during Creative Business Cup (http://creativebusinesscup.com) in Copenhagen.


Temat wykładu:

Bioniczna proteza ręki - wyzwania, możliwości

Piotr Psyllos

Young polish constructor and science advocate. Director of Laboratorium Humanus at Białostocka Politechnika. According to Massachusetts Institute of Technology Review one of the brightests young innovators in Poland. Winner of multiple awards for his work as a inventor in Poland and worldwide (Pittsburgh, Seattle, Paris, Brussels).


Temat wykładu:

Sztuczna inteligencja w medycynie.

Bartosz Kudliński

Lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Pasjonat intensywnej terapii krytycznie chorych pacjentów. Od lat aktywnie poszukujący i wdrażający nowe technologie medyczne w obszarze najcięższych stanów klinicznych.

Jego głównym polem działalności jest monitorowanie hemodynamiczne układu krążenia człowieka, przewodnienie, leczenie wstrząsu septycznego i terapie pozaustrojowe – nerkowspomagające i inne.

Dodatkowo zajmuje się zawodowo dostępami naczyniowymi, przeprowadza zabiegi wszczepiania (implantów) portów naczyniowych do chemioterapii, cewników naczyniowych do dializ oraz znieczuleniami osób wysokiego ryzyka  w stomatologii.

Wykładowca na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego, European Society of Intensive Care Medcine.

Dydaktyk w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w dziedzinie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wykładowca w zakresie propedeutyki medycyny, anatomii i fizjologii na kierunku Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechaniki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2008 roku głosami pacjentów przyznany tytuł specjalisty roku w konkursie organizowanym przez Gazetę Lubuską.


Temat wykładu:

Medyczne granice technologii - dokąd zmierzamy?

Wojciech Radomski

Absolwent Politechniki Poznańskiej, posiada ponad 9 letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwoju firmy Programa.pl, a także w nadzorze innowacyjnych projektów dla renomowanych marek.

W tej chwili skupiony na rozwoju produktu MyWhizzy.com mającego zrewolucjonizować opiekę zdrowotną. Jest to pierwszy na świecie elektroniczny stetoskop z termometrem i systemem wykrywania objawów chorób płuc budowany przez interdyscyplinarny zespół naukowców, lekarzy i informatyków. Dzięki niemu każdy będzie mógł osłuchać siebie i dziecko w warunkach domowych, oraz zdalnie skonsultować wyniki badania z lekarzem.

Świetnie działa w grupie, idea do której jest przekonany staje się dla niego pasją, której poświęca się w całości. Jeśli chodzi o jakość produktu ­ nie lubi kompromisów. Interesują go rzeczy ważne społecznie i zaawansowane technologicznie. Idealnym przykładem jest tu współtworzenie iTraff Technology i ogromny sukces tego innowacyjnego rozwiązania do rozpoznawania obrazów. Spółka została doceniona na arenie międzynarodowej, a opracowany przez nią projekt, Recognize.im, wykorzystywany na całym świecie przez takie marki jak Electronic Arts czy CocaCola.

Prywatnie dużo biega. Lubi ekstremalne sporty i ultramaratony ­ kształtują jego charakter. Woli psy od kotów. Lubi proste i jasne formy komunikacji. Dostrzega potencjał w ludziach i potrafi go rozwijać. Zdystanowany, skupia się na rozwiązaniach, nie problemach. 


Temat wykładu:

MyWhizzy - domowy stetoskop z funkcją pomiaru temperatury oraz inteligentnym systemem analizy dźwięków osłuchowych

Anita Kijanka

Doktor nauk społecznych, właściciel agencji Come Creations Group i prezes Fundacji Network Creations. Twórczyni wielu inicjatyw z obszaru nowych technologii, wiecznie w ruchu - kobieta aktywna. Pasjonuje się psychologią społeczną i malarstwem, szczególnie Impresjonizmem. Optymistka, realistycznie patrząca na świat. Uwielbia ludzi, szczególnie tych aktywnych i pozytywnie zakręconych. Ceni kreatywność i niestandardowe podejście


Temat wykładu:

Promocja innowacyjnych produktów medycznych praktycznie - jak zacząć, o czym pamiętać, czego unikać.

Tomasz Tchorowski

Doświadczony manager marketingu w sektorze usług dla MŚP. 

Od 13 lat związany z branżą finansową.

Współtwórca oferty dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w LUKAS Banku, a następnie w Banku Credit Agricole. 
Wcześniej zarządzający projektami w branży telekomunikacyjnej i sanitarnej.


Temat wykładu:

 Finansowanie MŚP w sektorze medycznym.

Alina Klimczak-Wieczorek

Absolwentka Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Alumn III edycji projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” fundacji im. L.Pagi. Alina zawodowo zajmuje się analizą i weryfikacją świadczeń a także poprawnym prowadzeniem list oczekujących. Obecnie w ramach pracy naukowej (studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim) oraz zainteresowań analizuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w opiece zdrowotnej na efektywność ekonomiczną.


Temat wykładu:

Raport: Telemedycyna w Polsce.

Mateusz Jankowski

Student VI roku na Wydziale Lekarskim w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendysta projektu Liderzy Ochrony Zdrowia – Fundacji im. Lesława A. Pagi. Wiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony zdrowia. Zainteresowany możliwościami wykorzystania nowych technologii w medycynie, zdrowiem publicznym i polityką zdrowotną.


Temat wykładu:

Raport: Telemedycyna w Polsce.

Grzegorz Mączyński

Advocate. He specialises in the regulatory framework of the pharmaceutical market and healthcare, with particular emphasis on reimbursement and health care services financing, as well as in legal aspects of research and development activities and cooperation between scientific and business communities. He is passionate about history, particularly economic history and scientific breakthroughs; he is also a great enthusiast of the idea of crowdfunding.


Temat wykładu:

Crowdfunding i crowdsourcing szansą oraz przyszłością rozwoju technologii medycznych.

Honorata Hafke-Dys

Honorata Hafke-Dys jest z wykształcenia doktorem biofizyki, jednak zajmowała sizawodowo wieloma czsto skrajnymi tematami. Jest typem osoby interdyscyplinarnej, która poszukuje połączenia pomidzy rónymi, czasem skrajnymi dziedzinami nauki. Skoczyła studia z zakresu optyki, a nastpnie akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej chwili pracuje jako adiunkt w Instytucie Akustyki poznaskiego UAM jako doktor z zakresu biofizyki. Jest równiepomysłodawci naukowcem w firmie MyWhizzy.com. Jej specjalnocijest psychofizyka, dziedzina, w której koreluje sisubiektywne wraenia sensoryczne z obiektywnymi parametrami sygnałów fizycznych. 


Temat wykładu:

MyWhizzy - domowy stetoskop z funkcją pomiaru temperatury oraz inteligentnym systemem analizy dźwięków osłuchowych.

Magdalena Rutkowska

Lekarka z wykształcenia, przedsiębiorczyni od 5 lat związana z branżą turystyki medycznej. Sprowadza pacjentów na leczenie do Polski i promuje polską turystykę medyczną na świecie. Realizowała w latach 2012-2015 branżowy program promocji polskiej turystyki medycznej na rynkach międzynarodowych. Prowadzi szkolenia z zakresu turystyki medycznej i marketingu uslug medycznych. Jest zapraszana jako wykladowca w programie MBA w ochronie zdrowia oraz na wiele krajowych i miedzynarodowych konferencji. 


Temat wykładu:

Nowoczesne portale pośredniczące w usługach turystyki medycznej i ich modele biznesowe.

Dominik Mazur

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Absolwent wydziału informatyki i elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstw Głównej Szkoły Handlowej

16 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami technologicznymi i biznesowymi w Polsce, USA, Ukrainie, UE.  Certyfikowany PMP. Posiada doświadczenie korporacyjne jako kierownik i dyrektor projektów mających na celu, wdrożenie standardów Customer Experience Management, przeprowadzenie zmian organizacyjnych na poziomie operacyjnym, finansowym, wdrożenie nowych produktów w podejściu Customer Development, opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych i aplikacji dedykowanych wdrożenie, zarządzania procesami, ryzykiem i projektami. Posiada wiedzę w, realizacji projektów w metodyce PMI, Agile, Prince2, standardów opracowania wymagań biznesowych i systemowych dla tworzonych rozwiązań informatycznych. Aktualnie od 9 lat prowadzi firmę doradczą Amedar Consulting Group, jest pomysłodawcą i założycielem  takes-care.com

W zakresie doradztwa skupia się na obszarach związanych z optymalizacją i usprawnieniem procesów działających w organizacji, definicji standardów zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego, ryzyka utraty reputacji przez organizację, oceny dojrzałości organizacji w zakresie realizowanych projektów, wdrożenia standardów zarządzania projektami, opracowania standardów Customer Experience Management.


Temat wykładu:

Smart living odpowiedzią na współczesne potrzeby medyczne Polaków.

Wojciech Strzałkowski

Aktywny społecznie już w czasie studiów. Od początku kariery zawodowej startupowiec - współtworzył już 3 przedsięwzięcia w dziecinach przedsiębiorczości społecznej, edukacji oraz mody. Od prawie 4 lat związany z  DocPlanner.com, gdzie rozwijał usługę TeleRejestracji, odpowiadał za rynek czeski a obecnie zajmuje się aktywizacją w serwisie lekarzy niepłatnych. Co-founder aplikacji social m-commerce Loko oraz doradca Lidera Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji.


Temat wykładu:

Healthcare 2.0. na przykładzie DocPlanner.

AGENDA

9:20 - 9:30  Otwarcie MEDmeetsTECH 2

 

9:30 - 11:10 

Sesja I - Współczesne problemy w medycynie

 1. dr n. med. Bartosz Kudliński, lekarz, anestezjolog i intensywista. Medyczne granice technologii - dokąd zmierzamy?
   
 2. dr Honorata Hafke-Dys, Instytut Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  MyWhizzy.comMyWhizzy - domowy stetoskop z funkcją pomiaru temperatury oraz inteligentnym systemem analizy dźwięków osłuchowych.
   
 3. Peter Psyllos, młody naukowiec i konstruktor. Sztuczna inteligencja w medycynie.
   
 4. Mateusz Jankowski, Jacek Rozum, Anna Klimczak-Wieczorek, Fundacja im. Lesława A. Pagi. Raport: Telemedycyna w Polsce.

 

11:10 - 11:30  Przerwa kawowa

 

11:30 - 13:10

Sesja II - Technologie: dziś i jutro

 1. Wojciech Strzałkowski, DocPlanner.com Healthcare 2.0. na przykładzie DocPlanner.

 2. Dominik Mazur, takes-care.com Smart living odpowiedzią na współczesne potrzeby medyczne Polaków.
   
 3. Bartosz Rajewski, vBionic. Bioniczna proteza ręki - wyzwania, możliwości.
   
 4. Magdalena Rutkowska, Medical Travel Partner. Nowoczesne portale pośredniczące w usługach turystyki medycznej i ich modele biznesowe.
   
 5. Tomasz Tchorowski, Credit Agricole. Finansowanie MŚP w sektorze medycznym.


13:10 - 14:10  Przerwa Lunchowa

 

14:10 - 16:00 

Sesja III - Technologie: finansowanie i rynek.

 1. GOŚĆ SPECJALNY. Genta Kondo, CEO Exiii, Japonia. HACKberry: Open-sourced 3D-printable Bionic Hand.

 2. Anita Kijanka, Come Creations Group i prezes Fundacji Network Creations. Promocja innowacyjnych produktów medycznych praktycznie - jak zacząć, o czym pamiętać, czego unikać.

 3. Noemi Malska, HiProMine S.A.. How to acquire funds & how to prepare professional investment presentation.

 4. Grzegorz Mączyński, Sciencechip. Crowdfunding i crowdsourcing szansą oraz przyszłością rozwoju technologii medycznych.

 

16:00  Zakończenie konferencji

PARTNERS AND SPONSORS

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Ambasady Japonii Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju

Patronat

Fundacja Instytut Kardiologii Fundacja Pagi

Złoty Sponsor

ca

Sponsor Branżowy

Medivio

Partners

Klaster Klaster Lubelska Medycyna MedSilesia alfa.ac Black Swan Fund Startup Sprint Women in Technology Printed Health CTM Lonsley Cowalski Fundacja Rozwoju i Nauki Biznesu Klaster BRI Klub Innowacyjni Naukowcy

Media Partners

MEDtube Top Innovators Szukam Inwestora Świat Medycyny i Farmacji OPM Medycyna Praktyczna OSOZ Wenusjanki MamStartup Startup Magazine innPoland Rehabilitacja w Polsce Kliniki w Polsce

Partner technologiczny

DeeperDrive

Konferencja MEDmeetsTECH

1 grudnia 2016 r.

Biblioteka Narodowa

aleja Niepodległości 213,
02-086 Warszawa