MEDmeetsTECH on Facebook
MEDmeetsTECH on Twitter

O konferencji

MEDmeetsTECH to wydarzenie łączące świat medycyny, startupów i biznesu. Tym razem spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej - zarówno stacjonarnie jak i online, a hasłem przewodnim będzie #mHealth.

9 grudnia 2021 roku w Warszawie odbędą się cztery sesje tematyczne. Sesja trendy - w trakcie której prelegenci omówią zagadnienia związane z przyszłością branży MEDTECH, a w szczególności mHealth. W jednym z kluczowych wykładów KEYNOTE szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania i nowe technologie w obszarze psychiatrii. We wszystkich prezentacjach nie zabraknie licznych przykładów dobrych praktyk rynkowych. 

Prócz sesji inaugurującej poświęconej trendom, kluczowy punktem konferencji będzie sesja w której zaprosiliśmy przedstawicieli firm farmaceutycznych aby zaprezentowali innowacje które wdrożyli w swoich korporacjach, a które pełnią kluczową rolę dla zdrowia pacjentów. 

Na tym jednak nie koniec. Tego dnia zaplanowaliśmy również debatę poświęconą trendom i finansowaniu startupów oraz sesję poświęconą budowaniu zespołu (HR) w branży MEDTECH.

Konferencję zakończą prezentacje najciekawszych startupów.

 

Program MEDmeetsTECH #12

Konferencja  09.12.2021 r.

 

10:00  11:30

SESJA: TRENDY

– dr Mariusz Borkowski – Kierunki rozwoju mHealth

– Małgorzata Łobocka – Budowanie społeczności i nowoczesna strategia komunikacji w branży farmaceutycznej

– prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek – Quo vadis high-tech e-medicina? Nowe technologie w rękach telepsychiatry / ONLINE

– dr n. med. Andrzej Cacko 

 

11:30  12:30

SESJA: INNOWACJA W FARMACJI I ZDROWIU

– dr Piotr Przygodzki (Abbott) – Medycyna XXI wieku – jak nowe technologie zmieniają krajobraz diagnostyki i terapii 

– Olga Lach (Sanofi)

– TBD

 

12:30  13:30

NETWORKING 

 

13:30  14:30

DEBATA – Jakie obszary rynku medycznego najpilniej potrzebują wsparcia/udziału technologii medycznych w opiece nad pacjentem. Dostępność technologii, finansowanie, wpływ na system oraz pacjenta.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

– Przedstawiciel Agencji Badań Medycznych

– TBD

 

14:30  15:30

SESJA: HUMAN RELATION W MEDTECH

 – TBD

 

15:30  16:30

SESJA: PREZENTACJE STARTUPÓW

zgłoś swój startup

PRELEGENCI

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i lekarz prowadzący oddziałów dziennych rehabilitacji psychiatrycznej w Górnośląskim Centrum Medycznym i. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach. Innowator, wynalazca i prekursor telemedycyny w Polsce. Popularyzator nowej psychiatrii. Tworzy nowe aplikacje mobilne dla sektora e-health/mobile health wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i algorytmy sztucznej inteligencji dla poprawy zdrowia oraz dla jego optymalizacji i utrzymania w nurcie antiaging. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe, m.in. w 2019 r. Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia a w 2021 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autor 300 publikacji naukowych. Przewodniczący Naukowej Sekcji Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

SESJA: TRENDY

Quo vadis high-tech e-medicina? Nowe technologie w rękach telepsychiatry

dr Mariusz Borkowski

Lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; absolwent programu Leadership na Harvard Business School; w Szkole Głównej Handlowej ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu oraz studia dot. komunikacji digital. Stopień naukowy doktora obronił w grudniu 2020 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a tematem jego pracy było „badanie skuteczności telemedycznego wspomagania terapii podtrzymującej pacjentów ze schizofrenią w stanie remisji”. Od 1997r. w branży farmaceutycznej – współpracował między innymi z takimi firmami jak: Bioton, Adamed, Sanofi i TZF Polfa, gdzie przechodząc przez różne szczeble kariery, poznawał największe tajniki marketingu farmaceutycznego. Zawsze odważny, kreatywny, nigdy nie cofa się przed wyzwaniami. W Parlamencie Europejskim był prelegentem na sesji poświęconej telemedycynie (2016). Pierwszy polski wykładowca na Kongresie EyeforPharma w Berlinie 2006. Wielokrotny prelegent i prowadzący branżowych wydarzeń w Polsce i za granicą, m. in. na Blue Business Media, Brave czy MEDmeetsTECH. Współtwórca innowacyjnego rozwiązania - pierwszej certyfikowanej Przychodni Telemedycznej. Za swą działalność trzykrotnie odznaczony przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżami Zasługi - brązowym, srebrnym i złotym. Prywatnie miłośnik biegania (przebiegł maraton nowojorski) i kalisteniki. W wolnym czasie podróżuje, interesuje się sztuką współczesną i teatrem.

Prywatnie miłośnik biegania, przebiegł maraton nowojorski, crossfitu I fotografii, lubi podróżować.

SESJA: TRENDY

Kierunki rozwoju mHealth

Małgorzata Łobocka

Prawnik, audytor wewnętrzny, specjalista ds. zarządzania kulturą i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Obszarem jej badań naukowych (doktorat) jest funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury. Twórca strategii marketingowych i kampanii komunikacyjnych dla firm farmaceutycznych oraz placówek medycznych. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie kultury zdobywała w Instytucie Adama Mickiewicza, instytucji zajmującej się promowaniem polskiej kultury za granicą, oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autorka bloga @okulturze.

SESJA: TRENDY

Budowanie społeczności i nowoczesna strategia komunikacji w branży farmaceutycznej.

dr n. med. Andrzej Cacko

Absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie pełni obowiązki Kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny. Jest praktykującym lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych w trakcie szkolenia w dziedzinie kardiologii w I Katedrze i Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, autorem monografii i artykułów poświęconych kardiologii i metodologii badań klinicznych. Konsultuje projekty z branży telemedycyny i e-zdrowia, aplikacje mobilne i wyroby medyczne.

SESJA: TRENDY

dr Piotr Przygodzki

Dyrektor ds Ekonomiki Zdrowia i Polityki Zdrowotnej Abbott Medical. Od 20 lat związany ekonomia zdrowia, medycyną zabiegową oraz diagnostyka kliniczną, lekarz. Zbudował ponad 30 medycznych projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ekspert w obszarze oceny HEOR/HTA innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych dla poprawy rokowania zdrowia i życia polskich pacjentów. Członek wielu uznanych Krajowych i Międzynarodowych Towarzystw Medycznych (ESC/TCT/PTK/PTKTCH). Pasjonat i Instruktor sportów walki.

SESJA: INNOWACJE W FARMACJI

Medycyna XXI wieku - jak nowe technologie zmieniają krajobraz diagnostyki i terapii

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ

Tomasz Leleno

Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji sektora ochrony zdrowia i nauki. Obecnie jest szefem biura prasowego oraz rzecznikiem prasowym Naczelnej Izby Aptekarskiej – organizacji branżowej skupiającej ponad 30 tys. farmaceutów w Polsce. Wcześniej, pracował po stronie przemysłu farmaceutycznego m.in. jako PR Manager Grupy Adamed - firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej. Pełnił również funkcję rzecznika prasowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zawodowo był także związany z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwent Podyplomowego Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni ukończył studia magisterskie na kierunku: „administracja". Absolwent studiów doktoranckich w zakresie zarządzania. Członek Rady Programowej Liderów Ochrony Zdrowia 2018 - projektu prowadzonego przez Fundację im. Lesława Pagi. Prowadzi konferencje branżowe, panele dyskusyjne oraz uroczyste gale związane z branżą zdrowotną, jak również szkolenia z obszaru komunikacji, relacji z mediami oraz wystąpień publicznych.

PROWADZENIE KONFERENCJI

Wypełnij formularz i zgłoś swój startup!

- lista startupów zgłoszonych do poprzednich edycji konferencji -

- wytyczne dla zgłaszanych startupów -

ZGŁOSZENIE DO SESJI STARTUP